Kelimelerin Sihri
Keynote Speaker

Kelimelerin sihir etkisi olduğu konusunda oldukça güçlü deliller var. Söz büyüdür… İşte size yine batı dillerinden bir ipucu uzatıyorum; tutun😊

Spelling; anlamı heceleme/hecelemek…

Peki hangi kelimeden türemiştir? Spell… Bu kelimenin bir diğer anlamı nedir? Büyü… Tabii ya…

İpin ucunu tuttuysanız o zaman şu bilgiyle bağlayalım: Konuşmamız, kullandığımız kelimeler hayata koyduğumuz anlamı, kurduğumuz iletişimi, kendimize yarattığımız evreni etkiliyor. Bakınız burada konu kelimeleri doğru telaffuz edip etmediğimiz değil, konuşmaya başladığımızda doğan etkiden söz etmeliyiz.

Sözümüz ehil, dilimiz şefkatli mi?

Çevremiz biz konuştukça neye dönüşüyor?

Sözlerimizle etrafımıza ne saçıyoruz?

Neşe mi, keder mi?

Bizden ne doğuyor?

Merak mı, efkar mı?

Bilerek mi varsayarak mı?

Kalple mi ağızla mı?

Konuşmanız ibret mi ilham mı?

Ya şimdi siz diyeceksiniz ki…Yok yok baktım, bilmiyorum ne diyeceğinizi😊 Bir şey demek isterseniz, ben dinlerim…

Amaaaan zaten kaç kişiyiz şurada😊

Ben arada bu konudan yürüyeceğim, koluma girmek isterseniz de şahane olur…Bakarsınız yolumuz, ağzından bal damlayanların diyarına düşer…