İletişim güçtür, iletişimi etkili kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyimlerini ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilirler.

Bu eğitimde amaç;

  • Etkin iletişim konusunda farkındalık kazandırmak,
  • İlk izlenimin etkisi ve önemi ile ilgili bilgileri paylaşmak, yapılması gerekenleri tanımlamak,
  • İletişim sürecinin doğru yönetilmesi ile ilgili farkındalık yaratmak,
  • Dinleme becerilerini geliştirmek,
  • Empati kurma konusunda gelişimlerine destek vermek,
  • Paradigma çatışmalarını anlamalarını sağlamak,
  • Davranış tiplerini tanımlayarak katılımcıların özgüvenli davranış sergilemeleri yönünde bir değişimi başlatmak.

 

Etkin iletişimin anahtarları, Algılama ve algı farklarımız, Beden dili ve konuşmanın önemi, Empati ve Paradigma, Etkin dinleme, Özgüven ve güvenli davranış… Bu eğitimde ele alınan konu başlıklarıdır.

Eğitim Süresi      :          1 gün

Eğitim Yöntemi  :          Etkileşimli Sınıf İçi Aktarım

Katılımcı sayısı  :           En fazla 30 kişi