DANIŞMANLIK

Danışmanlık Konularımız:

  • Kitle Konuşmacısı olmak
  • Medya karşısında konuşmacı olmak
  • Ekrana hazırlanmak
  • Gerilim ve heyecanın yönetilmesi
  • Sunum ve konuşma metinleri üzerinden çalışılması ve geliştirilmesi

Süreç:
(Birebir çalışmalar) üst düzey yönetici geliştirme programları olarak tasarlanan bu çalışmalarda kişinin ihtiyacı ve talebi yönünde uyarlamalar yapılması önemlidir. Kişiye, temel bilgilerin aktarılmasının ardından, bu bilgi ve becerilerin hayata geçirilmesine ilişkin gözlem ve uygulama süreçleri tanımlanır. Yöneticinin iş hayatında katılacağı röportaj, toplantı ve konuşmaların öncesi ve sonrası planlanabilir, bu konuşmalara hazırlık çalışmaları güçlendirilebilir. Kamara çekimli uygulamalarla kişinin kendini gözlemlemesi, değerlendirmesi ve gelişim alanları ile farkındalığını güçlendirmesi sağlanır.