Bu eğitim Sunum Becerileri Temel Eğitimini tamamlamış katılımcılar içindir.

Bu eğitimde katılımcıların,

  • Profesyonel konuşma becerilerini geliştirmek (Kurumun/kişinin mevcut sunum materyalleri üzerinden geribildirim seansları planlanabilir)
  • Doğru nefes kullanımı ve kontrolü ile kişilerin sahne performansını artırmak, streslerini yönetmeleri ve konsantrasyonlarını güçlendirmeleri konusunda desteklemek,
  • Doğru ses kullanımı ile ilgili becerileri aktarmak, teknik ve egzersizleri paylaşmak,
  • Temiz ve anlaşılır bir dil (Türkçe) kullanımı ile ilgili teknikleri ve profesyonel egzersizleri aktarmak,
  • Sahnede dramatik etkinin güçlenmesi yönünde destek vermek,
  • İkna ve etkilemenin psikolojik yönlerini tanımlamak,
  • Sunum becerilerini geliştirmeye yönelik ileri teknikleri paylaşarak pratik geliştirmelerini desteklemek.

Eğitim Süresi:     2 Gün olarak planlanabilmektedir. (Eğitimler uygulamalı ve kamera çekimlidir.)

Eğitim Yöntemi: Etkileşimli Sınıf İçi Aktarım + Egzersizler

Katılımcı Sayısı: 2 günlük eğitim için en fazla katılımcı sayısı 10 kişidir.