TOPLULUK ÖNÜNDE
ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Balıla yağ ede bir söz

Kelimeler sihirlidir, doğru ve etkili kullanılması halinde pek çok kapıyı açan sihirli anahtardır. İyi konuşmak, bu gün iş dünyasında görev yapan her kademeden çalışanın en önemli yetkinliklerinden biridir.

Bu program, katılımcıların,
Dili (Türkçe'yi) doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek,

İyi konuşmacı olmanın önem ve gerekliğine ilişkin farkındalık yaratmak ve bu doğrultuda yapılması gerekenleri paylaşmak,

Aktarılan bilgi ve uygulanan egzersizlerle nefes ve ses kontrolüne ilişkin becerileri kazandırmak,

Akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak,

Türkçe’nin konuşma özelliklerine ilişkin diksiyon bilgilerini paylaşmak,

Konuşmanın anlamlı ve dinlenebilir olmasını sağlayan vurgu ve tonlama özelliklerini geliştirmek,

Sınıf içi uygulama ve geribildirimlerle gelişim alanları ve güçlü yönler konusunda farkındalık yaratmak,

amacını taşır.