Medya Önünde Konuşmacı Olmak
(Seminer ve Danışmanlık)

“İyi bir medya imajına sahip olmak başarılı bir iş kurmaktan daha zahmetlidir.”

Bu çalışmanın amacı, kurum yöneticilerinin ve sözcülerinin ;

Türk Medyası ile ilgili genel bilgileri ve işleyişi paylaşmak,

Medya konuşma alan ve konuları hakkında bilgileri aktarmak,

Medya karşısında profesyonel duruş farkındalığını kazandırmak,

Kurum mesajlarını doğru aktarabilmesi yönünde gerekli teknikleri uygulamasını sağlamak,

Medya karşısında soruları cevaplamak ile ilgili teknikleri paylaşmak,

Medya karşısında iyi konuşmacı olmanın önemini netleştirmek ve gerekli teknikleri aktarmak ,

Eğitim, değerlendirmeleri ve geribildirimleri içermektedir. Katılımcıların uygulamaları kameraya çekilerek birebir değerlendirmeler yapılmaktadır. Her eğitim, kişilerin mevcut durum ve ihtiyaç tespitlerinin yapılmasının ardından özel olarak yapılandırılır. Katılımcıların durumu değerlendirilerek örnek ve vaka çalışmaları, uygulama ve egzersizler kişiye/kişilere özel uyarlanır. Katılımcı sayısı 3 ile sınırlıdır. (Bu çalışma özel projelerde 2 eğitmen/danışman tarafından yürütülmektedir)