ETKİLİ SUNUM VE DRAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Drama, bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir, dolayısıyla yaşamımızın her anında drama etkisi vardır. Konuşmada drama etkisini farketmek ve anlamlı sonuçlar üretmek üzere kullanmak, iletişim sürecine de profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşmak demektir. Tiyatro yapmak ile drama etkisini kullanmak ayrı şeylerdir.

Bu program, katılımcıların,
Drama becerilerini günlük deneyimleriyle ilişkilendirebilmelerini sağlamak,

İletişim süreçlerinde dramanın etkisini farketmelerine yardımcı olmak,

Yaratıcı çözüm üretme yolları üzerine düşündürmek,

İkna sürecine farklı bir bakış açısı ile yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmak ,

Dili (Türkçe'yi) doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek,

Topluluk önünde yapılan konuşmalarda/sunumlarda, drama becerilerini kullanmak için gerekli ipuçlarını aktarmak,

Profesyonel duruş ve beden dili kullanılmasına yönelik bilgileri paylaşmak,

Akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak; nefes, ses ve diksiyon ile ilgili bilgi ve teknikleri aktarmak,

amacını taşımaktadır.
Eğitim, değerlendirmeleri ve geribildirimleri içermektedir. Katılımcıların uygulamaları kameraya çekilerek birebir

değerlendirmeler yapılmaktadır. .